Wykaz majątku złożony przez dłużnika przed komornikiem


Skuteczność postępowania egzekucyjnego jest uzależniona od majątku dłużnika, do którego można skierować środki przymusu w celu uzyskania należności pieniężnej stwierdzonej tytułem wykonawczym. Biorąc pod uwagę relatywnie niską skuteczność egzekucji w toku postępowania egzekucyjnego należy odnieść się do ustawy z dnia 10.07.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. poz. 1311)...

O zaletach EPU w kilku zdaniach


Elektroniczne postępowania upominawcze od 2010 r. stanowi jedno z odrębnych postępowań cywilnych. Dzięki stworzeniu systemu teleinformatycznego dano obywatelowi możliwość bez wychodzenia z domu dochodzenia roszczeń cywilnych, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Z pewnością elektroniczne postępowanie upominawcze jest korzystne dla wierzycieli - w stosunku do zwykłego postępowania uproszczeniu uległa procedura składania pozwu w...

Zmiany ku lepszemu? Ułatwienie dochodzenia wierzytelności?


Podstawy do zmian Ogólnie rzecz ujmując płynność finansowa przedsiębiorcy w dużej mierze zależy od terminowego regulowania zobowiązań przez jego kontrahentów. Brak zapłaty lub opóźnienie w zapłacie należności jest jednym z głównych czynników wpływających na kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz jednym z podstawowych utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie nierzetelność kontrahentów skutkuje popadaniem przez przedsiębiorców w "spiralę długów" wobec...

Wniosek o umorzenie EPU


Elektroniczne postępowanie sądowe w trzech zdaniach Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) stanowi stosunkowo nowy tryb postępowania sądowego i jest ono przeznaczone do rozpatrywania spraw - głównie o roszczenia pieniężne - w których stan faktyczny i prawny nie jest skomplikowany. Jedną z wielu korzyści EPU jest obniżona opłata od pozwu - opłata sądowa wynosi zaledwie 1/4 części opłaty, jaką należałoby uiścić w...