Dlaczego Kancelaria Adwokacka Joanny Czerwińskiej to dobry wybór?

Kancelaria Adwokacka Joanny Czerwińskiej oferuje:

  • skuteczne dochodzenie należności na rzecz wierzyciela przez kancelarię adwokacką, zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki adwokackiej;
  • najprostszy sposób skutecznej windykacji należności – do złożenia pozwu wystarczy, że poświęcisz kilka minut na przekazanie Kancelarii danych potrzebnych do wypełnienia formularza pozwu;
  • najtańszą i najszybszą metodę windykacji należności, ponieważ koszty związane z windykacją należności w e-Sądzie ponosi dłużnik [szczegóły];
  • bezpośredni kontakt z adwokatem - począwszy od wypełnienia formularza pozwu o zapłatę do zakończenia sprawy Twoją sprawę będzie prowadziła adw. Joanna Czerwińska. Po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty, poprowadzi ona również postępowanie egzekucyjne, które pozwoli Ci odzyskać 100% dochodzonych należności;
  • w przypadku przegranej brak ponoszenia kosztów związanych z zastępstwem procesowym przez Naszą kancelarię.

Do kogo skierowana jest usługa windykacji należności Kancelarii Adwokackiej Joanny Czerwińskiej?

Niezależnie od tego czy jesteś osobą fizyczną, czy reprezentujesz osobę prawną z małym, średnim bądź dużym przedsiębiorstwem, zmagającą się z uzyskaniem należności od jednego lub wielu dłużników, nasza usługa jest przeznaczona dla Ciebie. Kancelaria Adwokacka Joanna Czerwińska posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w prowadzeniu windykacji masowej, jak i indywidualnej.

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Korzyści jakie niesie za sobą elektroniczne postępowanie upominawcze to przede wszystkim obniżenie kosztów postępowania – w zwykłym postępowaniu opłata sądowa wynosi 5% od wysokości kwoty dochodzonej w postępowaniu, w EPU zaś 1,25%, jednak nie mniej niż 30 zł. Ponadto, w stosunku do zwykłego postępowania, uproszczeniu uległa procedura składania pozwu w EPU, ponieważ powód nie jest zobowiązany do wysyłki do właściwego sądu pozwu wraz z załącznikami w formie papierowej, a jedynie jest zobowiązany do opisania dowodów w formularzu internetowym. Co więcej, postępowanie w ramach EPU jest dużo szybsze niż postępowanie przed zwykłym sądem, a nakaz zapłaty można uzyskać już w ciągu kilku dni.

To co, odróżnia elektroniczne postępowanie upominawcze od tradycyjnego postępowania sądowego, to są mechanizmy zapewniające wyższy poziom ochrony pozwanego takie jak zobowiązanie powoda do podania numeru PESEL lub NIP pozwanego.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu i ich wartość nie przekracza 100 000 000 zł.

Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL lub NIP dłużnika, lub Twoje roszczenia stały się wymagane przed okresem trzech lat od wniesienia pozwu, możesz skorzystać z Naszej usługi windykacyjnej prowadzonej w postępowaniu nakazowym i upominawczym. W przypadku, gdy stan faktyczny towarzyszący Twojemu roszczeniu nie jest oczywisty i konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, zapoznaj się z Naszą usługą reprezentowania w procesie cywilnym.

E-sąd - szybko i skutecznie

E-sąd to usługa skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i firm, polegająca na dochodzeniu należności w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Jest to usługa, która pozwala obniżyć koszty postępowania, a także skrócić czas przygotowywania pozwu. Klient składający pozew w EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze) nie ma obowiązku wysyłania go do sądu w formie papierowej. Zaletą tej formy składania pozwu jest także szybsze postępowanie niż przed sądem.

Cennik

Etap postępowania windykacyjnegoIle płacisz?Dlaczego płacisz?Czy otrzymasz zwrot opłaty?
Wniesienie pozwu o zapłatę do E-sądu
  • opłata sądowa w wysokości 1,25 % kwoty, której domagasz się w pozwie o zapłatę, nie mniej niż 30 zł oraz
  • opłata manipulacyjna w wysokości liczonej, w zależności od wysokości opłaty sądowej od pozwu:
kwota dochodzona pozwemopłata
do 100 zł1 %
od 100 zł do 250 zł1 %
od 250 zł do 500 zł1 %
od 500 zł do 750 zł1 %
od 750 zł do 1000 zł1 %
od 1000 zł do 1500 zł1 %
od 1500 zł do 3000 zł1 %
od 3000 zł do 5000 zł1 %
powyżej 5000 zł1 %
  • opłata sądowa jest to obowiązkowa opłata na rzecz e-sądu przewidziana przepisami prawa
  • opłata manipulacyjna jest to prowizja operatora płatności - spółki eCard S.A.
TAK, koszty postępowania sądowego, w tym opłata od pozwu oraz opłata manipulacyjna, zasądzane są w nakazie zapłaty i dłużnik zobowiązany jest do ich zwrotu
Wydanie nakazu zapłaty i uzyskanie klauzuli wykonalności0 zł--
Sporządzenie odpowiedzi na sprzeciw oraz nieobowiązkowe osobiste stawiennictwo adwokata na rozprawie przed sądem cywilnym po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty lub przekazaniu sprawy do rozpatrzenia w trybie zwykłymWysokość wynagrodzenia za stawiennictwo jest ustalana z adwokatem, w przypadku gdy stan sprawy wymaga osobistej obecności adwokata na rozprawie lub obecności innego prawnikaWynagrodzenie adwokata za stawiennictwo oraz zwrot kosztów dojazdu na miejsce rozprawy i sporządzenie odpowiedzi na sprzeciwTAK, sąd powinien zasądzić koszty poniesione przez pełnomocnika procesowego
Prowadzenie negocjacji0 zł--
Zapłata należności przez dłużnikaZapłata na rzecz Kancelarii zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego.Koszty zastępstwa adwokackiego zasądzane są od dłużnika w nakazie zapłaty. Koszty zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym przyznawane są w postanowieniu komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.TAK, koszty zastępstwa procesowego i egzekucyjnego należne są wyłącznie po zapłaceniu należności przez dłużnika.
Brak zapłaty należności przez dłużnika0 zł kosztów adwokackichNie ponosisz kosztów, jeżeli windykacja i egzekucja pozostaje bezskuteczna.-
Skierowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnegook. 250 złJest to zaliczka na wydatki komornika w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.TAK, wniesione opłaty doliczone są do wyegzekwowanej przez komornika kwoty.
Cofnięcie przez Klienta pozwu o zapłatę w trakcie postępowania sądowegoW zależności od wysokości kwoty dochodzonej pozwem o zapłatę:

kwota dochodzonanależne wynagrodzenie
do 500 zł60 zł
od 500 zł do 1500 zł180 zł
od 1500 zł do 5000 zł600 zł
od 5000 zł do 10 000 zł1200 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł2400 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł3600 zł
powyżej 200 000 zł7200 zł

W przypadku wniesienia przez pozwanego sprzeciwu:

kwota dochodzonanależne wynagrodzenie
do 500 zł90 zł
od 500 zł do 1500 zł270 zł
od 1500 zł do 5000 zł900 zł
od 5000 zł do 10 000 zł1800 zł
od 10 000 zł do 50 000 zł3600 zł
od 50 000 zł do 200 000 zł5400 zł
od 200 000 zł do 2 000 000 zł10 800 zł
od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł15 000 zł
powyżej 5 000 000 zł25 000 zł

Koszty zastępstwa adwokackiego ustalane są przez sąd na zasadach wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Działania te powodują brak możliwości uzyskania od dłużnika wynagrodzenia za usługi, z których Klient korzystał nieodpłatnie.NIE, opłata stanowi wynagrodzenie Pełnomocnika za świadczone na rzecz Klienta usługi.