Joanna Czerwińska

Adwokat

Specjalizuje się w prawie i procesie cywilnym, w tym w prawie nowych technologii, prawie reklamy, nieuczciwej konkurencji, prawie własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawie gospodarczym, prawie pracy i prawie o szkolnictwie wyższym, a także prawie rodzinnym.

W ramach prowadzonej kancelarii prawnej przygotowywała umowy licencyjne i opinie z prawa autorskiego i prawa nowych technologii dla firm z branży mediów i reklamy, w tym dla jednej ze stacji telewizyjnych, prowadziła też restrukturyzacje zobowiązań Klientów oraz zajmuje się bieżącą obsługą uczelni wyższej i windykacją masową. Doświadczenie zawodowe Joanny Czerwińskiej obejmuje też postępowania przedsądowe, ugody i postępowania sądowe w sprawach cywilnych, rodzinnych, z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej, prawa autorskiego i prawa pracy oraz prowadzenie sporów sądowych i postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu prawa reklamy, prawa konkurencji i prawa telekomunikacyjnego.

Joanna Czerwińska zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych kancelariach prawniczych m.in. kancelarii Wierzbowski Eversheds w dziale prawa procesowego i telekomunikacyjnego oraz kancelarii Wardyński i Wspólnicy w dziale własności intelektualnej i nowych technologii.

Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Główną Handlową, kierunek reklama i marketing. Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa reklamy, prawa prasowego i prawa pracy. Prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich z zakresu prawa rodzinnego. Biegle włada językiem angielskim oraz bardzo dobrze językiem niemieckim.

joanna.czerwinska@kancelaria-czerwinska.pl

+48 512 339 709

Karolina Polewacz

Prawnik

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

Uczestniczy w projektach związanych z dochodzeniem roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz windykacji masowej. Ponadto, zapewnia wsparcie przy prowadzeniu sporów cywilnych. Swoje zainteresowania koncentruje wokół tematyki postępowania cywilnego oraz dopuszczalności uprzywilejowania pozycji wspólników spółki z o. o.

Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w Kancelariach Adwokackich jako Asystent i Młodszy Prawnik.

karolina.polewacz@kancelaria-czerwinska.pl

22 624 70 30


Nasza misja

Nasza misja wskazuje nam kierunek, w którym podążamy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych działań. Wykraczamy poza schematy standardowych rozwiązań prawnych, co daje naszym Klientom przewagę nad konkurencją, dbamy jednocześnie o bezpieczeństwo prawne prowadzonej przez Klientów działalności.

Nasze cele

Naszym celem jest dynamiczny rozwój kancelarii prawnej specjalizującej się w procesie cywilnym, w tym windykacji należności, zorientowanej na potrzeby Klienta, w której sukces kancelarii jest nierozerwalnie związany z satysfakcją Klienta.

Nasze wartości

Nasze wartości są drogowskazem dla naszych działań i definiują sposób, w jaki świadczymy usługi prawne. Doceniamy profesjonalizm, doskonalenie zawodowe, wiarygodność oraz jakość.


Specjalizacje kancelarii

To co odróżnia elektroniczne postępowanie upominawcze od tradycyjnego postępowania sądowego, to są to mechanizmy zapewniające wyższy poziom ochrony pozwanego takie jak zobowiązanie powoda do podania numeru PESEL lub NIP pozwanego.

W elektronicznym postępowaniu upominawczym mogą być dochodzone jedynie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed wniesieniem pozwu i ich wartość nie przekracza 100 000 000 zł.

Zobacz

W postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym może zostać wydany nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzenia rozprawy. W zależności od tego jakimi dowodami potwierdzającymi wierzytelność dysponujesz i jaka jest wartość roszczenia, sprawę możemy skierować do postępowania zwykłego, nakazowego, upominawczego lub uproszczonego.

Zobacz

Kancelaria Adwokacka Joanny Czerwińskiej oferuje także kompleksową usługę zastępstwa procesowego w nieszablonowych sprawach, w których dochodzone roszczenie pozostaje sporne.

Zobacz


Sukcesy i doświadczenie zawodowe

Około 10-krotny wzrost wpływów z windykacji masowej przeterminowanych
wierzytelności po przejęciu obsługi prawnej przez kancelarię.

Prowadzenie z sukcesem precedensowych spraw sądowych, w tym dotyczących
wykładni oświadczenia woli zawartego w akcie notarialnym (dochodzona kwota -
ponad 12 mln złotych oraz ponad 2 mln złotych) oraz wykładni umowy dzierżawy w
sprawie o zasiedzenie.

Prowadzenie z sukcesem spraw administracyjnych, dzięki którym klient uzyskał
oszczędności w kwocie ponad miliona złotych.